CapitaLand đề xuất tái cơ cấu để nâng cao trọng tâm kinh doanh và mở rộng giá trị cổ đông

0
98
(Photo: RENDY ARYANTO/VVS.sg)

(Bizwoman)- CapitaLand đề xuất tái cơ cấu để nâng cao trọng tâm kinh doanh và mở rộng giá trị cổ đông

Tập đoàn CapitaLand cùng với CLA Real Estate Holdings (CLA) vừa qua đã công bố kế hoạch sắp xếp (“Đề án”) theo Mục 210 của Luật doanh nghiệp, Chương 50 của Singapore, nhằm: Thực hiện đề xuất tái cơ cấu hoạt động kinh doanh của Tập đoàn để hợp nhất các nền tảng quản lý đầu tư bao gồm hoạt động kinh doanh lưu trú thành “Quản lý Đầu tư CapitaLand” (gọi tắt CLIM), dự kiến sẽ được niêm yết trên Sàn giao dịch Singapore; và đưa hoạt động kinh doanh phát triển bất động sản của Tập đoàn dưới hình thức sở hữu tư nhân, do CLA nắm giữ toàn bộ thông qua đề xuất cổ phần hóa CapitaLand khi hoàn thành đề án.

Với khối tài sản đang quản lý trị giá khoảng 115 tỷ đô la Singapore, CLIM dự kiến sẽ là nhà quản lý đầu tư bất động sản lớn nhất ở châu Á và là công ty niêm yết lớn thứ ba trên toàn cầu. Công ty kinh doanh phát triển bất động sản được tư nhân hóa sẽ phát triển các dự án để tạo nguồn cung cấp chính cho CLIM, giúp củng cố hệ sinh thái trong Tập đoàn.

Là một phần của đề án đề xuất, CapitaLand sẽ phân phát khoảng 48% cổ phiếu của CLIM cho tất cả các cổ đông Tập đoàn, không bao gồm CLA (cổ đông hợp lệ). Vì đây là hình thức phân phát 1-1 nên tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại CLIM ngay sau khi phát hành cổ phiếu CLIM sẽ bằng với tỷ lệ sở hữu hiện có của cổ đông hợp lệ tại CapitaLand.

Với khối tài sản quản lý trị giá khoảng 115 tỷ đô la Singapore, doanh nghiệp sắp niêm yết CLIM dự kiến sẽ là nhà quản lý đầu tư bất động sản lớn nhất ở châu Á và là công ty niêm yết lớn thứ ba trên toàn cầu. Các dự án phát triển văn phòng hạng A tại Singapore như Capital Tower và 79 Robinson Road là hai trong số các tài sản thuộc CLIM.

CapitaLand sẽ tiếp tục sở hữu 52% cổ phần khi niêm yết CLIM. Tập đoàn cũng sẽ phân phát 388,2 triệu cổ phiếu trong Quỹ tín thác thương mại tích hợp CapitaLand, chiếm 6,0% tổng số cổ phiếu còn tồn đọng của Quỹ, giảm tỷ lệ 28,9% cổ phần hiện tại của CapitaLand đang nắm trong Quỹ xuống còn tỷ lệ là 22,9%. CLA sẽ không tham gia vào việc chia cổ phiếu Quỹ, và theo đề án thì quyền lợi cố phiếu Quỹ sẽ được chia cho các cổ đông hợp lệ.

Theo đó, tổng giá trị ước tính sau điều chỉnh cho mỗi cổ phiếu CapitaLand mà cổ đông hợp lệ nắm giữ sẽ bao gồm:

Giá trị mỗi cổ phiếu (Singapore đô la)
Dựa trên vốn cổ phần hiện tại ngày 19/3/2021

 

Cơ sở giả định cổ phiếu pha loãng
1 cổ phiếu CLIM

 

2.823 2.715
Giá trị cổ phiếu dao động từ 0,155 đến 0,143 đô la Singapore của Quỹ tín thác thương mại tích hợp CapitaLand bao gồm:

 

Quyền lợi theo tỷ lệ của cổ đông hợp lệ – giá trí cổ phiếu dao động từ 0,075 đến 0,072 đô la Singapore của Quỹ tín thác thương mại tích hợp CapitaLand 0.158 0.152
Phân phát theo quyền lợi cổ đông hợp lệ của CLA – giá trí cổ phiếu dao động từ 0,08 đến 0,071 đô la Singapore của Quỹ tín thác thương mại tích hợp CapitaLand 0.170 0.151
Khoản tiền mặt chi trả bởi CLA 0.951 0.951
Giá trị ước tính sau khi điều chỉnh 4.102 3.969

Các cổ đông hợp lệ dự kiến sẽ nhận được 4,102 đô la Singapore bằng tiền mặt và chứng quyền tương đương cho mỗi cổ phiếu CapitaLand mà họ sở hữu. Con số này cao hơn 24% so với giá giao dịch vừa qua của CapitaLand và là khoản tăng thêm 27% so với định giá trung bình trong một tháng trên thị trường.

Giá phí tiền mặt sẽ không bị giảm đi bởi số cổ tức cuối cùng của năm 2020 sau khi việc trả cổ tức được thực hiện.

CLIM khi mới thành lập sẽ là một công ty quản lý đầu tư bất động sản tích hợp toàn diện với khả năng quản lý quỹ và bất động sản trên nhiều loại tài sản và nhiều loại quỹ tư nhân và quỹ niêm yết.

Các nhà quản lý của tất cả các quỹ đầu tư bất động sản đã niêm yết và các quỹ ủy thác kinh doanh, cũng như các quỹ chưa niêm yết chọn lọc do CapitaLand quản lý sẽ hoạt động dưới quyền kiểm soát của CLIM.

Các quỹ này có tổng quỹ của khối tài sản đang quản lý trị giá khoảng 78 tỷ đô la Singapore tính đến ngày 31/12/2020, và có tốc độ tăng trưởng hàng năm kép đạt khoảng 15% kể từ năm 2017.

Hoạt động kinh doanh quản lý đầu tư của CLIM sẽ có khả năng mở rộng trên phương diện toàn cầu và tập trung vào doanh thu từ dịch vụ và tăng trưởng quỹ quản lý các tài sản đầu tư

Hoạt động kinh doanh lưu trú của CapitaLand, bao gồm đơn vị quản lý dịch vụ lưu trú hàng đầu thế giới The Ascott Limited (Ascott), cũng sẽ trở thành một phần của CLIM.

Năng lực của kinh doanh lưu trú sẽ mang lại động cơ tăng trưởng vượt bậc cho doanh thu từ dịch vụ cũng như kinh nghiệm dày dặn đáp ứng cho việc mở rộng sang các lĩnh vực lưu trú dài hạn liền kề khác như bất động sản dành cho gia đình nhiều thế hệ. CLIM sẽ giữ cổ phần trong các quỹ đầu tư bất động sản đã niêm yết và quỹ tín thác kinh doanh, cũng như các quỹ tư nhân được quản lý.

Trong danh mục đầu tư quản lý của CLIM sẽ có hơn 10,1 tỷ đô la Singapore các bất động sản chất lượng cao và có khả năng sinh lời. Đây hầu hết là các dự án tái đầu tư và đóng vai trò là nhánh tiềm năng để tăng trưởng quỹ quản lý cho các phương tiện gây quỹ của CLIM với thu nhập dự kiến đạt được trong vòng ba năm. Ngoài ra, việc tái đầu tư sẽ tạo ra nguồn lực tài chính để tăng trưởng hơn nữa.

Hoạt động kinh doanh liên quan đến phát triển bất động sản và các tài sản còn lại thuộc CapitaLand, với giá trị tài sản ròng theo quy ước khoảng 6,1 tỷ đô la Singapore, sẽ do CLA nắm giữ tư hữu sau khi hoàn thành đề án.

Thỏa thuận được đề xuất sẽ giúp cổ đông hợp lệ nhận ra giá trị tức thời tạo ra từ hoạt động kinh doanh phát triển, là một mảng yêu cầu cam kết vốn cho các dự án dài hạn hơn.

Với năng lực phát triển sâu rộng, viêc tư nhân hóa công ty kinh doanh phát triển dự án sẽ tiếp tục hỗ trợ CLIM bằng cách tham gia và hợp tác trong việc phát triển và tái phát triển các dự án thuộc CLIM và các Quỹ.

Vì thế lợi ích của việc tái cấu trúc sẽ được hưởng lợi từ hệ sinh thái hiện hữu. Theo đó, CLIM sẽ có thể khai thác nguồn lực của danh mục đầu tư phát triển dự án làm nền tảng cho việc tăng trưởng của các Quỹ. Sau khi tái cấu trúc, công ty kinh doanh phát triển dự án được tư nhân hóa sẽ đóng vai trò kiến tạo những cơ hội kinh doanh mới đầy tiềm năng.

Ông Ng Kee Choe, Chủ tịch Tập đoàn CapitaLand cho biết: “Những tiến bộ đáng kể mà CapitaLand đã đạt được trong vài năm qua đã giúp Tập đoàn từ một doanh nghiệp tập trung chủ yếu vào phát triển truyền thống chuyển sang hình thức phát triển kinh doanh dựa trên thu nhập từ phí và sở hữu tài sản linh hoạt. Việc tái cơ cấu này là một cột mốc quan trọng trong quá trình chuyển đổi của CapitaLand, tạo động lực để chúng tôi tiếp tục mở rộng, nâng cấp việc quản lý tài sản và đầu tư cũng như kinh doanh lưu trú, đồng thời hưởng lợi từ danh mục các dự án của Tập đoàn. Hoạt động này cũng sẽ mở rộng vị trí dẫn đầu thị trường của chúng tôi trong lĩnh vực kinh doanh quản lý đầu tư bất động sản châu Á. Các cổ đông sẽ có cơ hội duy trì đầu tư vào hoạt động kinh doanh tài sản linh hoạt thông qua CLIM, đồng thời được hưởng lợi từ giá trị đáng kể sẽ được khai mở”.

Ông Wong Kan Seng, Chủ tịch CLA Real Estate Holdings cho biết: “Là một trong những tập đoàn bất động sản đa dạng lớn nhất châu Á, việc tái cơ cấu này sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc đưa CLIM vào quỹ đạo tăng trưởng tập trung cao, đồng thời giúp cho doanh nghiệp phát triển linh hoạt hơn để theo đuổi các dự án dài hạn và cần nhiều nguồn vốn. Với tư cách là cổ đông lớn của CLIM sau khi hoàn thành giao dịch đề xuất, đơn vị được tư hữu hóa củaCapitaLand và nhánh đầu tư phát triển dự án sẽ hỗ trợ cho sự tăng trưởng của CLIM với tư cách là một đối tác kinh doanh thông qua việc đóng góp tài sản mà CapitaLand sẽ kiến tạo sau khi tư nhân hóa. Cả hai đơn vị sẽ có sự hiệp lực đáng kể trên nhiều nền tảng và sức mạnh bổ sung để nắm bắt cơ hội phát triển trên thị trường”.

Ông Lee Chee Koon, Tổng Giám đốc Điều hành của Tập đoàn CapitaLand chia sẻ: “Mục tiêu của tái cấu trúc là để định hình sự tập trung và định vị tập đoàn là một tổ chức sở hữu tài sản linh hoạt và sử dụng vốn hiệu quả. Chúng tôi hướng đến những lĩnh vực kinh doanh mới; mở rộng sự hiện diện trên toàn cầu và phát triển kinh doanh có lợi nhuận từ dịch vụ. Hiện tại, chúng tôi đang từng bước vươn tới vị trí dẫn đầu thị trường châu Á, trở thành tập đoàn quản lý đầu tư bất động sản toàn cầu, thông qua kinh nghiệm quản lý quỹ tín thác đầu tư bất động sản. Về tổng quan, hoạt động mua bán của công ty niêm yết REIMs gia tăng giá trị tài sản ròng trên thị trường vốn, chúng tôi vững tin CLIM có thể mang lại lợi nhuận cho cổ đông với quy mô, khả năng và một hệ sinh thái vững mạnh”.

Ông Lee chia sẻ thêm: “Kinh doanh phát triển bất động sản thường mất một thời gian dài và không nằm trong thị hiếu của các nhà đầu tư.Việc tư nhân hóa công ty phát triển dự án sẽ giúp chúng tôi quản lý vòng đời phát triển dự án tốt hơn, nhằm tối ưu hóa lợi nhuận từ các loại tài sản và khu vực địa lý đa dạng. Chúng tôi có thể đưa ra nhiều quyết định đầu tư hiệu quả cân bằng giữa yếu tố lợi suất – rủi ro để thực hiện những dự án thu hút và có chu kỳ dài hơn. Việc tư nhân hóa công ty phát triển dự án như là nguồn lực đóng góp chính cho CLIM, hệ sinh thái CapitaLand vẫn được duy trì. Mối quan hệ tương hỗ này sẽ là lợi thế lớn đối với CLIM và tạo nên sự khác biệt so với những nhà quản lý đầu tư bất động sản khác”.

Về CapitaLand Investment Management

  1. Nhà quản lý đầu tư bất động sản hàng đầu trên thế giới và lấy thị trường châu Á làm trọng tâm

Nhà quản lý đầu tư bất động sản hàng đầu với vị thế vững mạnh tại châu Á và giàu kinh nghiệm trong hoạt động kinh doanh phát triển nhiều nhóm tài sản tại nhiều khu vực địa lý. Hiện diện trên 230 thành phố, hơn 30 quốc gia, tập đoàn tạo được dấu ấn trên nhiều thị trường lớn trên toàn cầu.

Với khối tài sản quản lý trị giá 115 tỷ đô la Singapore, tổ chức hướng tới mục tiêu trở thành một trong ba nhà quản lý đầu tư bất động sản hàng đầu trên toàn cầu. Đặc biệt, hơn 80% tài sản quản lý tập trung ở châu Á và được cân đối trên nhiều nhóm tài sản.

  1. Dày dặn kinh nghiệm quản lý quỹ

Có kinh nghiệm dày dặn trong việc đa dạng hóa và phát triển quỹ của các tài sản đang quản lý trị giá hơn 78 tỷ đô la Singapore, sau khi gia tăng tỷ suất sinh lời lên hai chữ số trongnăm năm vừa qua.

Cùng với việc phát triển quỹ các tài sản đang quản lý, công ty liên tục gia tăng lợi nhuận từ dịch vụ và lợi nhuận biên từ Quỹ tín thác đầu tư bất động sản và quỹ quản lý. Lợi nhuận từ dịch vụ tài chính thu về 306 triệu đô la Singapore năm 2020 từ Quỹ tín thác đầu tư bất động sản và quỹ quản lý, nâng tỷ suất sinh lời lên 12% từ năm 2017 đến 2020.

Công ty tiếp tục tái đầu tư vốn và liên tục vượt mục tiêu hàng năm lên đến 3 tỷ đô la Singapore trong ba năm vừa qua. CLIM cũng giàu kinh nghiệm trong việc gọi vốn bên ngoài và thành công với số vốn kêu gọi được xấp xỉ 5 tỷ đô la Singapore tính từ năm 2018.

  1. Nhánh có quy mô linh hoạt cao

Đây là nhánh có sức hút với tiềm năng lợi nhuận vững mạnh trong ba năm tới. Có nhiều phương thức và chiến lược tái đầu tư, bao gồm thông qua bên thứ ba hoặc quỹ quản lý bởi CLIM, xuất vốn từ 10,1 tỷ đô la Singapore lợi nhuận tạo ra từ tài sản.

Với nhiều nguồn vốn, bao gồm của bên thứ ba, thanh khoản cho sự phân bổ trong tương lai, CLIM sẽ sử dụng nhánh có sẵn của công ty cũng như đẩy mạnh các hoạt động sáp nhập để vươn đến mục tiêu phát triển quỹ quản lý. Những nhánh dự án có chu kỳ dài hơn trị giá 7,6 tỷ đô la Singapore được thu về dưới công ty phát triển tư nhân cũng sẽ là lợi thế công gộp lớn đối với CLIM.

  1. Nền tảng quản lý lưu trú vượt bậc

Với chuỗi giá trị từ quản lý vận hành đến quản lý đầu tư, kinh doanh lưu trú được định vị để trở thành cổ máy thúc đẩy tăng trưởng doanh thu từ dịch vụ. Ascott là nhà sở hữu kiêm nhà điều hành lưu trú quốc tế hàng đầu với danh mục đầu tư mở rộng ra hơn 30 quốc gia trên toàn cầu.

Đến nay, công ty sở hữu hơn 70.000 căn hộ và gần 53.000 căn hộ thuộc quản lý, nâng tổng số căn hộ lên 123.000 căn thuộc 770 dự án. Ascott ghi nhận sự tăng trưởng hợp đồng quản lý và hợp đồng nhượng quyền thương mại trong bốn năm liên tiếp, tăng đến 19,5% tỷ suất sinh lời từ năm 2017.

Ghi nhận doanh thu từ dịch vụ trong khoảng 20 đến 25 triệu đô la Singapore cho mỗi 10.000 căn hộ, với tiềm năng tăng đáng kể khi các căn hộ đi vào vận hành. Để tăng tài sản quản lý, Ascott bắt đầu mở rộng và đa dạng hóa hướng tới mảng lưu trú dài hạn, như những căn hộ dành cho gia đình đa thế hệ và khu lưu trú dành cho sinh viên.

CƠ CẤU QUẢN LÝ TỔ CHỨC

Ông Lee Chee Koon sẽ đảm nhận CLIM với vai trò Tổng Giám đốc Điều hành Tập đoàn. Cùng với việc tái cơ cấu chiến lược, những sự sắp xếp phù hợp sẽ thúc đẩy sự tương tác và gắn kết giữa công ty niêm yết CLIM và công ty phát triển tư nhân để đảm bảo lợi thế kinh doanh xét về mặt quy mô, sức mạnh tổng hợp, khả năng và thế mạnh được bao hàm trong hệ sinh thái, được duy trì để mang lại lợi ích toàn diện cho CLIM và tập đoàn CapitaLand tái cấu trúc.

Ông Jason Leow, hiện là Chủ tịch CapitaLand Singapore & Quốc tế, sẽ là Tổng Giám đốc Điều hành của CapitaLand Development, nhánh phát triển tư nhân hóa, công bố tái cơ cấu. Với cơ cấu quản lý tổ chức, việc tái cấu trúc Tập đoàn sẽ tiếp tục được dẫn dắt bởi Ban Quản lý giàu kinh nghiệm, cả về chiều rộng lẫn chiều sâu.

Trong khi những công ty thuộc Tập đoàn tận dụng sức mạnh hợp nhất để phát triển lợi thế cạnh tranh bền vững cho Tập đoàn tái cấu trúc, cấu trúc quản trị phù hợp sẽ được thiết lập để đảm bảo nhận được sự tín nhiệm từ ban giám đốc và cổ đông.

NHỮNG ĐIỀU KIỆN ĐỐI VỚI ĐỀ XUẤT TÁI CẤU TRÚC

Tiến độ phụ thuộc vào những điều kiện luật pháp, sự phê duyệt của Tòa án tối cao Singapore, và sự phê duyệt của các cổ đông độc lập của CapitaLand tại Đại hội cổ đông thường niên và tại cuộc họp đề án. Temasek và các bên liên quan sẽ không được phép bầu tại cả Đại hội cổ đông thường niên và tại cuộc họp đề án.

Theo sau đó là việc thực hiện thỏa thuận giữa các bên và tin công bố, CapitaLand sẽ phát hành và phân bố cho các cổ đông đúng hạn, tài liệu kế hoạch sẽ bao gồm, trong số đó, ý kiến của cố vấn tài chính độc lập và lưu ý đối với triệu tập Đại hội cổ đông thường niên và cuộc họp đề án, dự kiến diễn ra vào Quý 3/2021. Tài liệu giới thiệu về CLIM sẽ được phát hành và phân bố đến các cổ đông. Cuộc họp đề án dự kiến hoàn thành vào Quý 4/2021.

J.P.Morgan (S.E.A) Limited và Allen & Gledhill LLP đóng vai trò tư vấn tài chính và cố vấn luật pháp cho CapitaLand. DBS Bank Ltd. and WongPartnership LLP đóng vai trò tư vấn tài chính và cố vấn pháp luật cho CLA.

 

Nguồn: CapitaLand Việt Nam

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây